Waar bevindt uw organisatie zich op de BIM-ladder?

Het BIM-scan formulier brengt dat snel en helder voor u in kaart!

Uw organisatie heeft al volop geïnvesteerd in 3D CAD-software. De eerste belangrijke stap om BIM in de praktijk te brengen, is daarmee gezet. NL BIMt is het alles-in-één-concept om verder te bouwen aan een succesvolle BIM-toekomst voor uw bedrijf. Een totaalpakket dat alle ingrediënten bevat om uw organisatie vooruit te helpen op het gebied van BIM. Zodat u de volgende stap kunt zetten in de professionalisering van de bouwketen. Daarvoor is het wel eerst nodig om te weten hoe ver uw organisatie inmiddels is gevorderd met de implementatie van BIM. Via de BIM-scan brengen wij dat snel en helder voor u in kaart.

Door het beantwoorden van onderstaande 10 vragen krijgen wij alvast een globaal beeld van de huidige status van uw organisatie op het gebied van BIM. Daarna nemen wij zo snel mogelijk contact met u op voor de uitgebreide BIM-scan. Op basis daarvan kunnen wij u op maat adviseren welke stappen uw organisatie nodig heeft om (nog) verder te stijgen op de BIM-ladder.

Wilt u ook vooruit met BIM? Vul dan vandaag nog onderstaande 10 vragen in!


10% ingevuld
Naam(*)

Please type your full name.

E-mail(*)

Invalid email address.

Bedrijfsnaam(*)

Invalid Input

Telefoon(*)

Invalid Input

Functie binnen uw bedrijf(*)

Invalid Input


Hoofdstuk 1: Organisatie en Management


66% ingevuld


1. Wat is uw Core business(*)


Geen keuze gemaaktInvalid Input

2. Heeft uw organisatie BIM een plek gegeven in de visie en strategie(*)


Maak a.u.b. uw keuze
Omdat BIM een enorme impact heeft op de organisatie is een goed geformuleerde visie en strategie van cruciaal belang. BIM ‘zomaar’ gebruiken is onmogelijk en zal leiden tot negatieve effecten. Het gaat op zich niet om hoe deze visie en strategie gedefinieerd is (globaal of gedetailleerd), maar vooral over hoe goed er over nagedacht is (globaal, in algemeenheden; of gedetailleerd en specifiek voor dit bedrijf).


3. Is duidelijk wat uw organisatie (op zowel lange als korte termijn) wil bereiken met het gebruik van BIM? (doel)


Invalid Input
Waarom wordt BIM ingezet? Is nagedacht over de doelstelling? Als men zonder nadenken zoveel mogelijk wil werken met BIM gaat het middel prevaleren boven het doel. Door alleen BIM te gebruiken om specifiek een bepaalde doelstelling te behalen zal nooit een


4. Hoe gaat u om met nieuwe (technische) ontwikkelingen? (innovatiestrategie)


Invalid Input
Afwachten tot iets volwassen is kan een goede strategie zijn, maar bij het werken met BIM zitten de voordelen juist in nieuwe (technische) mogelijkheden. Het compleet in detail bekijken van die mogelijkheden is echter ‘overkill’. De ‘Quick wins’ (80-20%) Deze vraag kan gezien worden als een controlevraag voor de vorige. Indien er geen duidelijke doelstelling is zal vaak niet of juist heel gedetailleerd gekeken worden naar nieuwe technologie. Als er een duidelijke doelstelling is voor het werken met BIM za


5. Is de rolverdeling (incl. verantwoordelijkheden) binnen uw organisatie duidelijk en eenduidig gedefinieerd en vastgelegd? (bijvoorbeeld: wie is de modelmanager, wie verstuurt data naar externen, wie beheert wijzigingen, enz….)(*)


Invalid Input
Vaak is dit impliciet wel afgesproken binnen een organisatie, of verloopt het ‘op natuurlijke wijze’ vrij goed. Het kan echter een voordeel zijn om hier goed over na te denken (en dat zelfs per project opnieuw) om de echte voordelen te benutten. In het exDeze vraag is vooral bedoeld om bedrijven kritisch te laten nadenken over de dingen die normaal gezien als natuurlijk verlopen.100% ingevuld


6. Werkt uw bedrijf ook volgens die structuur?


Invalid Input
Komt ook vaak voor: één iemand (of een ‘werkgroep’) heeft nagedacht over hoe het ideaal zou moeten zijn, maar eigenlijk werkt niemand volgens die structuur. Dit hoeft niet verkeerd te zijn. Het kan uiteraard voorkomen dat de vastgelegde structuur niet logEen andere mogelijkheid is dat de structuur is vastgelegd en dat iedereen zich er netjes aan houdt, totdat er een deadline aankomt en er dingen ‘ineens’ af moeten. Taak van de adviseur is om advies aan te reiken zodat de werkstructuur ook effectief is bij het werken tegen een deadline.


7. Is er iemand binnen het bedrijf verantwoordelijk voor het effectief en efficiënt werken met BIM? (kwaliteit, efficiency)


Invalid Input
Als er iemand verantwoordelijk is zal er beter en vaker gecontroleerd worden. Dit geldt zowel voor de rijkheid van het BIM model als de communicatie met partners en het interne proces. Het is prima als voor deze onderwerpen verschillende mensen een verantControleer ook of deze mensen ook zelf weten dat ze hier verantwoordelijk voor zijn. Als iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt (wat vaak voorkomt bij kleine bedrijven) is dat uiteraard geen probleem. Controleer wel of het ook echt gaat over de ef


8. Vindt er controle plaats op de kwaliteit van het BIM model?(*)


Invalid Input
Deze vraag staat in nauwe relatie met de vorige. Als er níet een persoon verantwoordelijk is, is dan wellicht het systeem zo ingericht dat het proces zelfcontrolerend is? Als er wél iemand verantwoordelijk is, heeft die persoon dan ook de benodigde (technEn uiteraard wederom het onderscheid tussen het normaal gebruik en een deadline. Taak van de adviseur is ook hier om advies aan te reiken zodat het controlesysteem ook effectief is bij het werken tegen een deadline.


9. Heeft het werken met BIM tot nu toe voldoende voor u opgeleverd?(*)


Invalid Input
Werken met BIM heeft over het algemeen direct effect. Indien dit niet het geval is zal er niet goed zijn nagedacht over de visie, strategie en doelstelling. Deze vraag is dan ook een controlevraag voor een aantal voorgaande vragen. Indien de effectiviteit niet aanwezig is kan dit een punt zijn waar de adviseur direct op kan inspringen.


10. Zijn er structureel (financiële) middelen beschikbaar voor de benodigde hardware (computers, servers, enz..) en (nieuwe) software?


Invalid Input
Omdat BIM stevig leunt op de ondersteunende tools en technologische middelen is het belangrijk dat een organisatie zich hier van bewust is. Een structurele oplossing voor deze resources is van groot belang.
(*)

Invalid Input